محل آغاز رویاها

royaha

 

در مرحله اغازین مراجعه به صورت حضوری در دفتر امور قراردادها و توجیه توسط مهندسین دپارتمان فنی این شرکت می باشد.

در مرحله دوم با توجه به نیاز مشتری محترم ابعاد کلی مشخص شده و مهندسین با توجه به درخواست کارفرما و تیپ انتخابی اقدام به طراحی و سه بعدی سازی در   3 مدل مختلف می کنند.

مرحله آخر پس از تایید کارفرما و بسته شدن قرارداد نهایی شرکت ظرف مدت 10 روز اقدام به تجهیز کارگاه و اعزام پرسنل می نماید.لازم به ذکر است کلیه مراحل اجرایی پروژه ها از زمان عقد قرارداد تا تحویل نهایی ظرف مدت 90 روز کاری انجام می پذیرد.

 

jadval