صرفه جویی اقتصادی و انرژی

 

Untitled-4

منابع انرژی فسیلی در حال پایان است و هنوز منبع قابل اعتمادی برای جایگزینی انرژی وجود ندارد. بنابراین آینده به روش های ساخت وسازی که اقتصادی و صرفه جو در مصرف انرژی باشد، تعلق دارد. در این راستا، ساختمان های چوبی مدرن، دورنمای جدیدی را برای ساخت وساز های صرفه جومحور می گشاید و به این دلیل که چنین ماده ای عایق گرمایی است، می تواند صرفه جویی کلانی در مصرف انرژی لحاظ نماید. مصرف سالانه خانه های مسکونی که ۳۰ یا ۴۰ سال پیش ساخته شده اند، ۳۰۰ کیلو وات انرژی حرارتی برای هر متر مربع است.

خانه های معمولی با عایق بندی خوب، سالانه ۶۰ تا ۸۰ کیلو وات انرژی حرارتی برای هر متر مربع به کار می برند. این مقدار برای خانه های غیرفعال (از لحاظ انرژی) که با روش های مدرن ساخت وساز با چوب ساخته شده اند کمتر از ۱۵ کیلو وات انرژی حرارتی برای هر متر مربع است. خانه های غیرفعال، خانه های باانرژی بسیار کم هستند که ضوابط و دستورالعمل های شدید موجود در استانداردها را برآورده می کنند. این خانه ها از لحاظ عایق بندی، جاگذاری پنجره ها و کاهش حرارت طوری بهینه سازی شده اند که احتیاج به تاسیسات مکانیکی حرارتی (شوفاژ، بخاری و…) ندارند. دمای مطبوع لازم از طریق سیستم تهویه بهبود حرارت، فراهم می شود